1

Afdækning af interiør.

2

Afmontering af hjul, inderskærme og bundplader. Uden denne afmontering opnåes ikke en effektiv rengøring og beskyttelse. Samtidig undgår man tilsmudsning af dæk og fælge. Fælgene mærkes, så de genmonteres samme sted.

3

Afdækning af skivebremser, for at undgå belægning der kan medføre nedsat bremseffekt.

4

Højtryksrensning af undervogn med 50°C varmt vand. Den forholdsvis lave temperatur på 50°C sikrer, at det bestående PVC lag ikke beskadiges. Kun ved brug af vand fjernes salt og andre urenheder, der sidder i revner og sprækker på undervognen.

5

Effektiv tørring af bilens undervogn og hulrum.

6

Påføring af lakbeskyttelse på lakerede flader. Herved undgåes rensevæsker der beskadiger vokslaget i lakken ved afrensning af bilen efter endt behandling.

Behandling fra gulvniveau:

7

Demontering samt afmontering af originale propper m.m.. I sjældne tilfælde er det nødvendigt at bore nogle få huller.

8

Tågesprøjtning af hulrum med specialmundstykker efter DINITROL sprøjtediagram med indtrængende og fugtfortrængende hulrumsprodukter. Dinitrolstationerne anvender miljøtilpasset rustbeskyttelsesprodukter, hvilket indebæres at lugtgener og efterdrypning efter end behandling er minimal.

Behandling fra lift:

9

Kontrol af undervognens tilstand og eventuel manuel afskrabning af løs belægning. Såfremt der konstateres gennemtæring af plade afbrydes den videre behandling, og bilejeren kontaktes.

10

Boring af huller efter DINITROL sprøjtediagram.

11

Tågesprøjtning i vanger og paneler efter DINITROL sprøjtediagram med indtrængende og fugtfortrængende hulrumsprodukter.

12

Behandling af bilens undervogn og skærmkasser efter valg af behandlingstype (komplet- eller dobbeltbehandling).

13

Montering af gummipropper i borede huller, samt genmontering af demonterede dele. Fælge spændes med momentnøgle for at undgå at beskadige skivebremserne.

14

Rengøring og vask af bilens ruder og lakerede overflader, samt rengøring af kanter og falser. DINITROL udmærker sig ved, at produktet kun efterdrypper minimalt.

15

Udstedelse af certifikat. Certifikatet bør medtages ved genbehandlinger og forevises ved salg af bilen, idet en rustbeskyttet bil meget ofte giver en højere byttepris.

16

Behandlingstid, ca. 1 døgn.